image_6483441-1.JPG

SOBRE NOSALTRES

ASSOCIACIÓ DE RUTES EQÜESTRES ELS COWBOYS DE LA SELVA

Les rutes eqüestres són, indubtablement, una de les maneres de conèixer nous territoris i noves  zones properes o llunyanes. Valls, muntanyes, volcans, deserts, platges i poblacions ofereixen una nova perspectiva quan es realitzen sobre un cavall. El turisme eqüestre  ens regala una oportunitat per tornar a sentir-nos en harmonia amb la natura i la cultura oferida per cada territori en la seva màxima plenitud. Tot un fenomen basat en la confiança mútua entre genet i cavall. Un cavall que és alhora fort, lleuger i resistent, capaç de traslladar-nos a llocs de somni. Animals admirables, en condicions físiques immillorables, disposats a fer-nos descobrir les variades rutes de turisme eqüestre que travessen Catalunya i arreu del món.

 


QUI SOM?

L'Associació de Rutes Eqüestres Cowboys de la la Selva es va crear l’any 2008 i està formada  per una junta directiva i un col·lectiu de persones associades les quals tenen en comú la pràctica del TURISME EQÜESTRE d'aficionat i no professional.

Els membres de la Junta són:

. Jochen Scheerer, president

. Ernest Torrell, vicepresident i àrea de relacions públiques

. Quim Luz, secretari i àrea coordinació logística de rutes

. Adrià Egea, tresorer i àrea juventut

. Ariadna Mallarach, vocal àrea telemàtica

. Jaume Pascual, vocal àrea administració i assegurances

 

ELS FINS DE L'ASSOCIACIÓ

- El foment, el desenvolupament i la pràctica de les rutes eqüestres com activitat física, de salut, de la descoberta de l'entorn i del coneixement cultural divers del territori. 

- La pràctica del turisme eqüestre d'aficionat i no professional com a disciplina hípica. 

Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: 

- Organització i planificació de rutes eqüestres pels seus associats i les seves associades.

- Els socis i les sòcies contribueixen en la realització i la planificació de les activitats organitzades per l’Entitat. 

- Oferir una assegurança d’accidents/RC a tots els associats/des i simpatitzants personalitzada i pròpia per les seves activitats i amb les activitats desenvolupades per l'Entitat. 

- En queda exclòs tot ànim de lucre.ACTIVITATS:

 . Per Assemblea General s'aprova un calendari de rutes eqüestres anual.

. Organització i  planificació de rutes eqüestres cada mes pels associats, associades i simpatitzants.

. Els socis i les sòcies contribueixen en la realització i la planificació de les activitats organitzades per l’Entitat.

18c0d10b-d9b4-48f2-b9dc-7c4518d948ac.jpg
5d60cbd3-ed83-4233-8d2b-65ba6c8e25cc.jpg

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Reglament de Règim Intern Associació de Rutes Eqüestres Cowboys de la Selva

 

El Reglament de Règim Intern és un redactat específic de mesures adaptades pel correcte  funcionament de l’Associació:

 

. Tots els socis i les sòcies de l'Entitat tenen l'obligació de complir el Reglament de Règim Intern  aprovat per Assemblea General  en compliment del Capítol III, article 9 apartat h dels estatuts  de l'Associació.

 

. Els socis i sòcies hauran d'efectuar el pagament de la quota anual en el compte bancari dels Cowboys de la Selva en les dates assignades  per l’Associació. 

. Els simpatitzants hauran de pagar un suplement de no soci/a per poder participar a les rutes organitzades per l’Entitat.

 

. Per participar a les activitats de l'Associació tots els associats/des i simpatitzants hauran d'acreditar una assegurança de responsabilitat civil del seu èquid i una assegurança d'accidents pròpia per desenvolupar l'activitat.

. L’Associació ofereix una assegurança de R.C. i una d’accidents a tots els associats/des i simpatitzants personalitzada, relacionada a les activitats desenvolupades per l’Entitat.

 

. Per ser  soci o sòcia de l'Entitat s'ha de complir els següents punts:

 

 • Compromís i unió de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir sense afany de lucre els fins de l’Associació.

 • Tenir un nivell d'equitació adequat i els mitjans propis per poder desenvolupar correctament les rutes eqüestres organitzades per l'Associació.

 

. A més, per ser un nou soci o sòcia es requereixen els següents punts:

 

 • Posar-se en contacte amb l'Associació per telèfon, correu electrònic,  xarxes socials o ser recomanat per un associat/ada de l’Entitat.

 • Haver participat com a simpatitzant un mínim de tres rutes organitzades en el marc del calendari anual aprovat per l’Assemblea General.

 • Tramitar la sol.licitud d’inscripció  corresponent publicada a la web dels cowboys de la selva.

 • Ser admès per la Junta Directiva de l'Entitat.

 

. Organització i planificació de les rutes eqüestres de l'Associació:

 

 • Tots els socis i sòcies tenen dret a organitzar i planificar les rutes eqüestres del calendari anual aprovat per l'Assemblea General.

 • Totes les activitats relacionades amb les rutes estaran revisades i aprovades per la Junta Directiva.

 • Tots els associats/des i simpatitzants estan en ple acord i en plenitud de coneixement, de la seva lliure i voluntat, d’exonerar de qualsevol tipus de responsabilitat de possibles adversitats, incidències i accidents de les activitats pròpies i de  les rutes eqüestres organitzades i planificades per l'Associació, incloent la Junta Directiva i les sòcies o socis organitzadors.

 • Tots els participants, de cada ruta organitzada per l’Associació són responsables dels seus actes, dels seus èquids i dels seus equipaments i materials.Tanmateix, són conscients i coneixedors que l’equitació a l’aire lliure és una activitat de risc i que l’assumeixent en totes les seves conseqüències.

 • En el transcurs d'una ruta el soci/sòcia organitzador o guia és la persona que té autoritat per donar les indicacions o ordres oportunes  a la resta de participants.

 • Les activitats o rutes poden ser anul.lades o canviar la data de la seva realització per aquests motius: malaltia o indisposició del responsable o guia de la ruta, circumstàncies meteorològiques, autoritats sanitàries (Covid-19) i per força major.

 • Cada ruta organitzada per un soci o sòcia s’ha de presentar un programa amb  format PDF detallan els següents punts:

 

. 1: Presentació de la zona on es fa la ruta: Interés natural, cultural, arquitectònic, gastronómic, etc.

. 2: Lloc de trobada,ubicació i hora.

. 3: Tipus d'allotjament genet i cavalls i condicions específiques i genèriques.

. 4: A les rutes cal especificar els kms, temps horari, altitud,  aires d'equitació (pas, trot i galop) i nivell de dificultat.

. 5: Especificar què cal portar en cada ruta: Documentació dels èquids, assegurances, casc, equip de ruta, equip fred i pluja, kit de ferrar, menjar cavalls, pícnics genets, etc.

. 6: Especificar d'algun tipus d'assistència.

. 7. Especificar el nombre màxim de participants i la data d’obertura i tancament d’inscripció a la ruta.

. 8. Preu per dia o final, indicar tipus de bestreta, reserves, despeses addicionals i suplement no socis.

 

Aquest Reglament de Règim Intern ha quedat aprovat per l’Assemblea General del 14 de novembre de 2020

18c0d10b-d9b4-48f2-b9dc-7c4518d948ac.jpg

ADMISIÓ DE NOUS SOCIS

L'Associació Cowboys de la Selva admet nous socis per tal de portar a terme la seva finalitat, la pràctica del Turisme Eqüestre d’aficionat i no professional. 

Els socis podran fer ús dels serveis que s'ofereixen i participar en totes les activitats.

L'Associació ofereix una assegurança d'accidents/RC personalitzada  per les activitats pròpies del soci i per les activitats organitzades de l'associació. 

Per fer-se soci/a cal omplir la sol.licitud d'Inscripció i enviar-la. Clica al següent enllaç:

https://docs.google.com/forms/d/1jFnz5eQ-2Iqdz19u4gyRcpo9PIk1LplYwC_e0JbQNiE/edit?chromeless=1

de2d9614-25c3-423c-9ccc-33583341e2a7.jpg

COVID-19

 L'Associació, a causa de la Covid-19, ha establert:


. Per restablir les activitats com Associació es seguiran les normatives establertes per les autoritats, l'Estat d'Alarma  i les recomanacions de la Federació Catalana d'Hípica.

. Les sortides de Catalunya programades en el calendari 2020-21 es faran sempre i quan les autoritats ho permetin i els establiments estiguin oberts. Els organitzadors d'aquestes rutes hauran de prioritzar amb un temps antelació si podran dur a terme la ruta planejada.

. Les rutes d'aquest any estan molt condicionades i haurem de seguir el calendari pas a pas al ritme de les autoritats i normatives que vaguin sorgint.

La Junta